Publikacje

 1. A.JEZIORSKI: Synteza anteny optymalizowanej, dwureflektorowej, centralnie oświetlanej ze stożkiem dielektrycznym, Prace PIT, nr.112, 1993.
 2. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Obliczanie optymalnych niesymetrycznych anten dwureflektorowych – rozwiązanie problemu dwuwymiarowego, Biuletyn WAT, 5 (501), Maj 1994.
 3. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI, Z.KLEMBOWSKI: Projektowanie anten dwureflektorowych wykorzystywanych w rozpoznaniu radiolokacyjnym, V Konferencja Naukowa – Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających , tom II, Biuletyn 2(19), WOSzR, Jelenia Góra , 8-10 czerwca 1994 r.
 4. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI: Konstrukcyjne charakterystyki anteny Cassegraina na pasmo K. Metoda justowania elementów anteny i charakterystyki doświadczalne, Jurata 1994.
 5. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI, M.WNUK: Dual-reflector Cassegrain antenna with rotational field, Biuletyn WAT, nr.10, 1995.
 6. A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI: Opracowanie układów anten dwureflektorowych, WAT Wydział Elektroniki ISŁ, ZBW-63, 1995.
 7. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Multilayer microstrip radiators, IEEE VTC-96, Atlanta.
 8. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Microstrip antennas for mobile communications, IEEE VTC-97, Phoenix.
 9. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny szerokopasmowe na podłożu dielektrycznym – konstrukcja wielowarstwowa, KST’97 Bydgoszcz.
 10. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI: Szyk liniowy półfalowych łat paskowych zasilanych szeregowo, URSI’99 Poznań
 11. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI : Liniowa paskowa antena zasilana szeregowo, ICARSM’99 Woroneż
 12. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI: Szyk liniowy elementów paskowych zasilanych szeregowo, URSI’99 Bydgoszcz
 13. M.AMANOWICZ, R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK : Highly effective asymetric reflector antennas of Cassegrain type – XIII International Conference on Microwaves Radar and Wireless Communications Wrocław, MIKON 2000, May 22-24.2000.
 14. A.JEZIORSKI: Anteny wnękowo-szczelinowe, KST Bydgoszcz, 6-8.09.2000
 15. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny współczesnych systemów radiowych, KKRRiT, Poznań 2001.
 16. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny odbiorników GPS,  XII Konferencja Naukowa- Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających, Jelenia Góra ,2001r.
 17. R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK: Niesymetryczne anteny dwureflektorowe, podstawowe problemy – projektowanie. Prace PIT, nr.127, 2001.
 18. A.JEZIORSKI: Antena szczelinowo-wnękowa z charakterystyką promieniowania typu V, Bydgoszcz 2001
 19. R.DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Linear antenna array with radiatorts in the form of tapered slot, MIKON-2002, Gdańsk
 20. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Szerokopasmowa antena z rozszerzającą się szczeliną, KKRRiT2002, Gdańsk
 21. A.JEZIORSKI:Szyk promienników na podłożu dielektrycznym na pasmo 1800 MHz, KST’2002, Bydgoszcz
 22. J.PIENIAK, A.JEZIORSKI: Modelowanie niektórych typów anten KF, KNTWRE’2002, Warszawa
 23. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: New construction of tapered slot antennas, ICAP’2003, Exeter
 24. W. Kołosowski, H. Gruchała, M. Wnuk, A. Jeziorski: Antena z rozszerzającą się szczeliną zasilana z linii koplanarnej, KKRRiT’2003, Wrocław
 25. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI, G.RÓŻAŃSKI: Circular antenna with V-type radiation pattern in E plane, ICEAA’2003 Turyn
 26. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Monopulse microstrip antenna on 2.4 GHz, MIKON2004, Warszawa
 27. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Antena z poszerzoną szerokością wiązki charakterystyki promieniowania, KKRRiT 2004 Warszawa
 28. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI: Dwuszczelinowa, szerokopasmowa antena na pasmo L , KKRRiT’2005, Kraków
 29. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, M.WNUK: Wielowarstwowa antena monoimpulsowa na podłożu dielektrycznym , XXXVII Konferencja naukowo-techniczna radiolokacji, Spała’2005
 30. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Antena na podłożu dielektrycznym dla zastosowań w urządzeniach monoimpulsowych, Prace PIT,  nr.136, 2005.
 31. R. DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI: Synthesis method of the Cassegrain type unsymmetrical antennas, 28 BEM/MRM, Maj 2006, Skiathos, Grecja
 32. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Dielectric substrate monopulse antenna, MIKON-2006, Kraków
 33. W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI, E.SĘDEK:The dielectric-free tappered slot antennas array, EuMW, Manchester, 2006
 34. 35.  W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, G.RÓŻAŃSKI, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI:  Antena monoimpulsowa w radarach śledzacych , UiSR 2007, Soczewka
 35. W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, M.WNUK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI:  Anteny monoimpulsowe w systemach śledzenia obiektów powietrznych, Prace PIT, nr 138, 2006
 36. W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: „Monopulse IFF antennas”, MIKON-2008, Wrocław
 37. W.KOŁOSOWSKI , M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI „Wykorzystanie rozkładu pola w strefie bliskiej w celu wyznaczenia charakterystyki promieniowania anteny” Prace PIT nr 141/142 2008
 38. P.GAJEWSKI, W.KOŁOSOWSKI, J.ŁOPATKA, A.JEZIORSKI ” Monopulse antennas for radar seekers” ICSPCS 2008,  Australia
 39. A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, E.SĘDEK, Z.BIELECKI „Testing and optimizing of 16-element antenna array” PIERS , Moscow , 2009
 40. A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK „Anteny do systemów UWB”, Prace PIT nr 146/2010.
 41. E.SĘDEK, W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI „Anteny z rozszerzającą się szczeliną do zastosowań w radiolokacji i telekomunikacji”, Elektronika 1/2011.
 42. B.STEC,A.JEZIORSKI,M.CZYŻEWSKI,A.SŁOWIK „Wieloelementowa antena typu patch na pasmo X” Konferencja IR WE WAT, 2011.
 43. B.STEC,A.JEZIORSKI,M.CZYŻEWSKI,A.SŁOWIK „Multielement patch antenna for K-band”, 5-th MRW 2012 , IRS,  Warsaw.
 44. E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, array anteny podekscytowany promieniowej falowodu” Mikon 2014, Gdańsk.
 45. E.SĘDEK, A.JEZIORSKI  „Helikalne i mikropaskowe szyki antenowe zasilane z falowodu radialnego”, Elektronika (LV), nr.11/2014
 46. E.SĘDEK , A.JEZIORSKI, R.SŁOMSKI „Antena Monoimpulsowa z niesymetrycznymi dipolami ćwierćfalowymi” Elektronika, 2015 nr 6
 47. E.SĘDEK , A.JEZIORSKI, R.SŁOMSKI „Waveguide Monopulse Summary-Differential System”, MIKON 2016, Kraków
 48. E.SĘDEK , A.JEZIORSKI „Szyk antenowy do systemów identyfikacji swój-obcy (IFF)” KKRRiT 2016, Kraków