Publikacje

 1. A.JEZIORSKI: Synteza anteny optymalizowanej, dwureflektorowej, centralnie oświetlanej ze stożkiem dielektrycznym, Prace PIT, nr.112, 1993.
 2. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Obliczanie optymalnych niesymetrycznych anten dwureflektorowych – rozwiązanie problemu dwuwymiarowego, Biuletyn WAT, 5 (501), Maj 1994.
 3. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI, Z.KLEMBOWSKI: Projektowanie anten dwureflektorowych wykorzystywanych w rozpoznaniu radiolokacyjnym, V Konferencja Naukowa – Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających , tom II, Biuletyn 2(19), WOSzR, Jelenia Góra , 8-10 czerwca 1994 r.
 4. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI: Konstrukcyjne charakterystyki anteny Cassegraina na pasmo K. Metoda justowania elementów anteny i charakterystyki doświadczalne, Jurata 1994.
 5. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI, M.WNUK: Dual-reflector Cassegrain antenna with rotational field, Biuletyn WAT, nr.10, 1995.
 6. A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI: Opracowanie układów anten dwureflektorowych, WAT Wydział Elektroniki ISŁ, ZBW-63, 1995.
 7. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Multilayer microstrip radiators, IEEE VTC-96, Atlanta.
 8. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Microstrip antennas for mobile communications, IEEE VTC-97, Phoenix.
 9. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny szerokopasmowe na podłożu dielektrycznym – konstrukcja wielowarstwowa, KST’97 Bydgoszcz.
 10. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI: Szyk liniowy półfalowych łat paskowych zasilanych szeregowo, URSI’99 Poznań
 11. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI : Liniowa paskowa antena zasilana szeregowo, ICARSM’99 Woroneż
 12. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI: Szyk liniowy elementów paskowych zasilanych szeregowo, URSI’99 Bydgoszcz
 13. M.AMANOWICZ, R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK : Highly effective asymetric reflector antennas of Cassegrain type – XIII International Conference on Microwaves Radar and Wireless Communications Wrocław, MIKON 2000, May 22-24.2000.
 14. A.JEZIORSKI: Anteny wnękowo-szczelinowe, KST Bydgoszcz, 6-8.09.2000
 15. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny współczesnych systemów radiowych, KKRRiT, Poznań 2001.
 16. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny odbiorników GPS,  XII Konferencja Naukowa- Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających, Jelenia Góra ,2001r.
 17. R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK: Niesymetryczne anteny dwureflektorowe, podstawowe problemy – projektowanie. Prace PIT, nr.127, 2001.
 18. A.JEZIORSKI: Antena szczelinowo-wnękowa z charakterystyką promieniowania typu V, Bydgoszcz 2001
 19. R.DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Linear antenna array with radiatorts in the form of tapered slot, MIKON-2002, Gdańsk
 20. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Szerokopasmowa antena z rozszerzającą się szczeliną, KKRRiT2002, Gdańsk
 21. A.JEZIORSKI:Szyk promienników na podłożu dielektrycznym na pasmo 1800 MHz, KST’2002, Bydgoszcz
 22. J.PIENIAK, A.JEZIORSKI: Modelowanie niektórych typów anten KF, KNTWRE’2002, Warszawa
 23. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: New construction of tapered slot antennas, ICAP’2003, Exeter
 24. W. Kołosowski, H. Gruchała, M. Wnuk, A. Jeziorski: Antena z rozszerzającą się szczeliną zasilana z linii koplanarnej, KKRRiT’2003, Wrocław
 25. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI, G.RÓŻAŃSKI: Circular antenna with V-type radiation pattern in E plane, ICEAA’2003 Turyn
 26. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Monopulse microstrip antenna on 2.4 GHz, MIKON2004, Warszawa
 27. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Antena z poszerzoną szerokością wiązki charakterystyki promieniowania, KKRRiT 2004 Warszawa
 28. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI: Dwuszczelinowa, szerokopasmowa antena na pasmo L , KKRRiT’2005, Kraków
 29. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, M.WNUK: Wielowarstwowa antena monoimpulsowa na podłożu dielektrycznym , XXXVII Konferencja naukowo-techniczna radiolokacji, Spała’2005
 30. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Antena na podłożu dielektrycznym dla zastosowań w urządzeniach monoimpulsowych, Prace PIT,  nr.136, 2005.
 31. R. DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI: Synthesis method of the Cassegrain type unsymmetrical antennas, 28 BEM/MRM, Maj 2006, Skiathos, Grecja
 32. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Dielectric substrate monopulse antenna, MIKON-2006, Kraków
 33. W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI, E.SĘDEK:The dielectric-free tappered slot antennas array, EuMW, Manchester, 2006
 34. 35.  W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, G.RÓŻAŃSKI, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI:  Antena monoimpulsowa w radarach śledzacych , UiSR 2007, Soczewka
 35. W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, M.WNUK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI:  Anteny monoimpulsowe w systemach śledzenia obiektów powietrznych, Prace PIT, nr 138, 2006
 36. W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: „Monopulse IFF antennas”, MIKON-2008, Wrocław
 37. W.KOŁOSOWSKI , M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI „Wykorzystanie rozkładu pola w strefie bliskiej w celu wyznaczenia charakterystyki promieniowania anteny” Prace PIT nr 141/142 2008
 38. P.GAJEWSKI, W.KOŁOSOWSKI, J.ŁOPATKA, A.JEZIORSKI ” Monopulse antennas for radar seekers” ICSPCS 2008,  Australia
 39. A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, E.SĘDEK, Z.BIELECKI „Testing and optimizing of 16-element antenna array” PIERS , Moscow , 2009
 40. A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK „Anteny do systemów UWB”, Prace PIT nr 146/2010.
 41. E.SĘDEK, W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI „Anteny z rozszerzającą się szczeliną do zastosowań w radiolokacji i telekomunikacji”, Elektronika 1/2011.
 42. B.STEC,A.JEZIORSKI,M.CZYŻEWSKI,A.SŁOWIK „Wieloelementowa antena typu patch na pasmo X” Konferencja IR WE WAT, 2011.
 43. B.STEC,A.JEZIORSKI,M.CZYŻEWSKI,A.SŁOWIK „Multielement patch antenna for K-band”, 5-th MRW 2012 , IRS,  Warsaw.
 44. E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, Antenna array excited by the radial waveguide” Mikon 2014, Gdańsk.
 45. E.SĘDEK, A.JEZIORSKI  „Helikalne i mikropaskowe szyki antenowe zasilane z falowodu radialnego”, Elektronika (LV), nr.11/2014
 46. E.SĘDEK , A.JEZIORSKI, R.SŁOMSKI „Antena Monoimpulsowa z niesymetrycznymi dipolami ćwierćfalowymi” Elektronika, 2015 nr 6
 47. E.SĘDEK , A.JEZIORSKI, R.SŁOMSKI „Waveguide Monopulse Summary-Differential System”, MIKON 2016, Kraków
 48. E.SĘDEK , A.JEZIORSKI „Szyk antenowy do systemów identyfikacji swój-obcy (IFF)” KKRRiT 2016, Kraków

Uwagi.

 1. Artykuły z Konferencji MICON, ICSPCS, EUMW, ICAP są dostępne w bazie elektronicznej IEEE . Swobodny dostęp do tej  bazy – w czytelniach Politechnik (sprawdzono na przykładzie WAT i PW);
 2. Artykuły z konferencji PIERS – bezpośrednio z Internetu (np. należy wpisać pełny tytuł artykułu do wyszukiwarki);
 3. Artykuły z czasopisma Elektronika zapewne dostępne są również w bazie elektronicznej w czytelniach Politechnik (nie sprawdzałem jednak, najlepiej zadzwonić do Biblioteki lokalnej Politechniki).
 4. Jak przedstawia sie dostępność artykułów umieszczonych w  Pracach PIT oraz Biuletynie WAT – nie wiem. Zawsze jednak można materiały te uzyskać poprzez ten portal.
 5. Przegladajac strony bibliotek kilku naszych Politechnik zauważyłem, że ich zasoby są różne. Nie sprawdzałem dokładnie, ale pewnie zależy to od specyfiki danej uczelni (wiodących specjalności), posiadanych funduszy itd.