Matlab-elektrodynamika

Na tej stronie będą sukcesywnie umieszczane  pliki Matlab dotyczące elektrodynamiki. Pliki można oczywiście wykorzystywać bez ograniczeń, autor jednak zastrzega sobie prawo do zaznaczania swojego autorstwa w ewentualnych, przyszłych, swoich publikacjach.

  1. Wizualizacja funkcji wektorowej_2 
  2. Obliczanie rotacji funkcji wektorowej    
  3. Wizualizacja gradientu funkcji f
  4. Wizualizacja funkcji wektorowej
  5. Wizualizacja strumienia pola wektorow
  6. Przecinanie sie powierzchni
  7. Polecenie subs
  8. FUNKCJE WEKTOROWE_przykłady